Invalidovna – živé srdce Karlína

Jsme Iniciativa pro Invalidovnu – sdružení/spolek profesionálů z oblasti městského rozvoje, umělecké produkce, komunikace, marketingu a managementu. Vznikli jsme v roce 2016 za účelem vyjádření společenského protestu proti privatizaci objektu karlínské Invalidovny a formulaci způsobu, jak budovu s ohledem na památkové hodnoty a socioekonomické potřeby Prahy revitalizovat.
Našim cílem je oživení objektu karlínské Invalidovny a hledání jejího nového kulturního, sociálního a komunitního využití. Tedy funkce spojené s rozvojem občanské společnosti, svobodného uměleckého prostoru a poskytování tvůrčího prostředí.

Od majitele budovy Invalidovny, Národního Památkového Ústavu, si v současné době propůjčujeme jednu čtvrtinu objektu za účelem realizace pilotního projektu dočasného využití pod názvem centrum pro kulturu a společnost 21.století – prostor pro kreativní tvorbu a diskuzi (květen – říjen 2019).

Připravujeme program zaměřený na trvalé i periodické aktivity, ale také na několikadenní a jednorázové akce. V plánu jsou komunitní centra, diskuzní a přednáškové programy, umělecké rezidence, performance, festivaly, instalace, výstavy … a řada dalších akcí. Náš pilotní projekt v režimu dočasného využití je zásadní pro správné nastavení fungování objektu v období před jeho úplnou rekonstrukcí, ale i po ní. Díky postupnému a dobře řízenému „otevírání“ budovy službám pro aktéry a veřejnost získá NPÚ zkušenost a data potřebná k celkovému nastavení revitalizace objektu a k jejího trvale udržitelného fungování.

Cílem revitalizace objektu by mělo být maximální využití jeho potenciálu a zachování hodnot, které jsou spojeny s jeho samotným vznikem, tedy služba veřejnosti a potřebným. Všechny činnosti a aktivity probíhající v objektu musí zároveň vést k prioritnímu cíli, kterým je trvalé zachování památkové hodnoty objektu.

ČR, Praha, Invalidovna, Karlín, barokni architektura, Vojenský ústřední archiv, historická architektura, budova, letecký snímek ze dne 19.8.2009

Historie Inciativy pro karlínskou Invalidovnu.

Původní podoba budovy karlínské Invalidovny byla v ohrožení. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se chystal budovu ve veřejné dražbě prodat. Přestože se jednalo o objekt v Městské památkové zóně Praha 8 – Karlín, který je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek (r.č.40623/1-1583), hrozilo, že nový majitel v rámci případné rekonstrukce bude ignorovat závazné stanovisko příslušného odboru památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Zásadním způsobem by se tak změnily specifické interiéry budovy. Následné sankce vyplývající z porušení památkového zákona nepřesahují částku 4 000 000,­- Kč (novela památkového zákona č.307/2008 Sb).

Naše obavy vyplývaly z časté praxe majitelů památkově chráněných budov, kteří neváhají nezákonně změnit vnitřní dispozice svých objektů a to i pod hrozbou sankcí.

Naše obavy také vyplývaly z poznatku, že pouze komerční využití Invalidovny zajistí novému soukromému vlastníkovi návratnost jeho investice a následný finanční zisk. Podle našeho názoru je však výhradně komerční využití budovy při zachování původních vnitřních dispozic takřka nemožné.

I když se jedná pouze o jednu realizovanou devítinu z monumentálních plánů proslulého barokního architekta Kiliána Ignáce Dientzenhofera, tak přesto nedostavěné torzo Invalidovny (1732 – 1737) představuje nejstarší a největší historickou stavbu v dnešním rozvíjejícím se Karlíně. Je i nejvýznamnější nemovitostí tzv. Strozziho nadace, která zajišťovala péči o vojenské invalidy až od roku 1952.

Za opravenou klasicizující barokní fasádou se ovšem skrývá starý svět, svět budovy poničené povodněmi v roce 2002, neutěšené prostředí čekající na celkovou revitalizaci, kterou si nepochybně zaslouží. Prostory, které od září roku 2014, poté co se odstěhoval Vojenský ústřední archiv, zejí tísnivou prázdnotou.

Nezapomeňme, že karlínská Invalidovna byla obydlena už od roku 1735 a posloužila obrovskému množství lidí. Nejen starým chudým vysloužilcům a vojenským invalidům a jejich rodinám, ale nabídla své prostory i četným veřejným institucím a jejich sbírkám a fondům jako místo jejich prezentace či dlouhodobého uložení.

V případě Invalidovny tedy nejde o zatuchlý prostor určený k zapomnění, nýbrž o prostor, kde se po tři staletí žilo a pracovalo, o prostor propojený s životem Karlína, Prahy a úzce i s dějinami naší země. Na příběhu Invalidovny zaujme právě to, že od svého vzniku sloužila lidem často ve svízelné situaci a veřejným zájmům, nikoli k soukromému prospěchu. Máme vůči Invalidovně tedy určitý dluh, který je třeba splatit a nedopustit, aby se zpronevěřila svému původnímu určení – službě veřejnosti, protože jen tak je tato budova nejvíce sama sebou.

Jak tedy budovu revitalizovat a zároveň zachovat její originální dispozice? Jedním z řešení může být ponechání Invalidovny veřejnosti a její transformace v trvale udržitelné, kulturní a sociální centrum služeb pro obyvatele Karlína. Konec konců potenciální pestré využití v budoucnosti odpovídá velmi pestrému využití budovy v minulosti.

Doufáme, že se Invalidovna stane živým srdcem Karlína.

V Praze dne 6. června 2016, v den 352. výročí úmrtí Petra hraběte Strozziho, díky jehož nadaci mohla Invalidovna vzniknout.

Kontakt:

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

english translation